Digitala Innovationscenters samarbetspartners

Här är information om våra samarbetspartners.

Post- och telestyrelsen

Samarbetspartner för innovationstävlingen – Arbetsmarknad för alla – där 23 företag fått dela på 40 Mkr. Läs mer om PTS Innovationstävling 2017 här

Arbetsgivarverket

Samarbetar kring deras satsning på innovation i staten

Furhat Robotics

Vilken roll kommer sociala robotar att spela på framtidens arbetsmarknad

Futurion

Samarbete kring event och aktiviteter kring framtidens arbetsmarknad

Försäkringskassan

Samarbete och regelbunden avstämning med innovationsteam

Internetstiftelsen

Samarbete kring öppna data och deltagande i styrgruppen för Hack for Sweden

KTH Assistive Tech

Stöd till den ideella föreningen i syfte att få tillämpad kunskap om teknikstöd inom funktionshinderområdet

Myndigheten för delaktighet

Samarbete kring innovation inom funktionshinderområdet

Migrationsverket

Samarbete och regelbunden avstämning med innovationsteam

Openhack

Samarbetspartner för hackathon

Riksarkivet

Samarbete kring öppna data och deltagande i styrgruppen för Hack for Sweden

SCB

Samarbete kring öppna data och deltagande i styrgruppen för Hack for Sweden

Skatteverket

Samarbete och regelbunden avstämning med innovationsteam

Tillväxtverket

Samarbete kring öppna data och deltagande i styrgruppen för Hack for Sweden

Vinnova

Samarbete kring öppna data och deltagande i styrgruppen för Hack for Sweden

Innovation Pioneers

Deltagande i intresseorganisationen

IBM

IBM har tagit fram en applikation till Furhat Robotics med maskininlärning och våra öppna API:er

Ingenjörsvetenskapsakademin

Deltagande i praktikantprogrammet Tekniksprånget

Pole emploi

Studiebesök och analys av Franska Arbetsförmedlingens digitala transformation

VDAB

Samarbete med VDAB innovationscenter

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets