Välj sida

Rapport från workshop om innovativ rekrytering 6 december 2017

Rapport från workshop om innovativ rekrytering 6 december 2017

Dragons Den – juryn

Det vinnande teamet

 

Rapport från workshop om innovativ rekrytering 

Hur kan företag och organisationer arbeta med innovativ rekrytering för att hitta kompetenta medarbetare, och samtidigt jobba för en socialt hållbar utveckling i samhället? Denna utmaning stod i fokus under en workshop som Arbetsförmedlingen arrangerade 6 december 2017, tillsammans med Myndigheten för delaktighet.

Innovativ rekrytering innebär ett nytt sätt att arbeta; att vända på perspektiven, tänka normkritiskt och att se kompetens där många organisationer inte vanligtvis brukar leta efter den.

Nätverk för innovation

Arbetsförmedlingen är en av medlemmarna i branchorganisationen Innovation Pioneers. Det är ett nätverk som arbetar med kunskapsutbyte om hur man arbetar med innovation i praktiken, det vill säga hur man som organisation kan göra saker på ett nytt sätt som skapar värde och effekt. Ett stående inslag i nätverket Innovation Pioneers är ambulerande heldagsworkshopar med fokus på lärande, metoder och verktyg för innovation. Fokus för workshopen 6 december var innovativ rekrytering: hur kan organisationer och företag hitta den kompetens de letar efter genom att tänka innovativt? Finns outnyttjad kompetens hos personer som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden; exempelvis personer över 55, med funktionsnedsättning, nyanlända eller personer utan gymnasieutbildning?

Dragons Den

Workshopen arrangerades utifrån Dragons Den-modellen som är baserad på TV-serien med samma namn, där en jury bedömer och prioriterar idéer utifrån vissa kriterier.

Under workshopen var deltagarna indelade i grupper som jobbade utifrån ett givet scenario; ett företag behöver rekrytera många på kort tid och måste tänka nytt för att kunna klara av att anställa och samtidigt implementera en socialt hållbar utveckling i företaget.

Förslagen presenterades för Dragons Den juryn, som bestod av: Olle Lundin, Af:s Digitala Innovationscenter, sektionschef Carola Grubeck, Avdelningen Rehabilitering till arbete, GD för Myndigheten för delaktighet, Malin Ekman Aldén och Andreas König, VD för Just Arrived. Ann Molin, Avdelningen Rehabilitering till arbete, var moderator för dagen. Juryn valde utifrån ett antal kriterier ett vinnande förslag, och organisationerna i gruppen som vann kommer under 2018 få sitt pris: ett erbjudande om att Arbetsförmedlingen kommer till dem för att genomföra en workshop där de får hjälp att utforma sin egen individuella strategi för att jobba med innovativ rekrytering. Vinnarna var Svenska Mässans Stiftelse, CGI, Veryday, SOS Alarm, Migrationsverket och Myndigheten för delaktighet.

Citat från deltagare

“Vi har alla styrkor, det är dags att vi börjar fokusera på dem”

“Dragons Den – ett bra verktyg för att testa innovativa idéer, skulle kunna vara en del av innovationsprocessen för att pitcha nya idéer”

”Jag kommer ta med det här tillbaka till mitt företag, hur vi kan fixa rekryteringsfrågan genom att jobba tillsammans”

Fakta om nätverket Innovation Pioneers:

Organisationen har funnits i tio år och jobbar för att skapa kunskap om innovation i praktiken. Bland medlemmarna finns svenska globala företag, forskningsinstitut, myndigheter, kommuner och idéburna verksamheter. Nätverket delar årligen ut ett pris till organisationer som jobbar för en hållbar utveckling på ett innovativt sätt – One Wish Award. Vinnare 2017 var företaget Just Arrived som arbetar för att förmedla arbeten till nyanlända.

Läs mer om workshopen och Arbetsförmedlingens arbete med Innovation Pioneers på hemsidan:

https://www.innovationpioneers.net/40th-tankmeeting-4-2017/

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets