Välj sida

Patrick Kelly: Paddy – Ny Teammedlem på Innovationscenter

Patrick Kelly: Paddy – Ny Teammedlem på Innovationscenter

Paddy has a long background in games, physics and e-learning. He started programming in 1985 and since then he loves using technology to solve problems and reveal unexpected connections between things. As an avid writer and board-gamer, he understands the importance of story and theme in communicating ideas and getting people engaged. He never says no to a dance.

Välkommen till gänget Paddy!!

Paddy har en lång bakgrund inom spel, fysik och e-learning. Han började programmera 1985 och sedan dess älskar han att använda teknik för att lösa problem och avslöja oväntade kopplingar mellan saker. Som en entusiastisk författare och brädspelare förstår han vikten av story och tema för att kommunicera idéer och få människor att engagera sig. Han tackar aldrig nej till en dans.

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets