Select Page

Myndighetssamverkan kring artificiell intelligens

Myndighetssamverkan kring artificiell intelligens

Onsdagen den 29 mars 2017 inleds ett gemensamt arbete (Skatteverket, Arbetsförmedlingen, SICS ) kring artificiell intelligens med fokus på möjligheter och visuella tillämpningar.

Dagen kommer att innehålla bla presentationer av vad respektive myndighet genomfört hittills inom området. Dessutom kommer tre proof of concepts att tas fram genom rapid prototyping.

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets