Innovationsvecka 2017 Göteborg/Halmstad

Var med oss på Innovationsveckan 2017! Hur kan digital innovation minska glappet vid rekryteringar?

Arbetsgivare behöver arbetskraft och arbetssökande behöver jobb – ändå hittar de inte alltid varandra. Innovationsveckan 2017 arrangeras av Arbetsförmedlingens Digitala Innovationscenter, Ingenjörer utan gränser, Högskolan i Halmstad, Business Region Göteborg, Kinnarps Workspace Solutions, Medborgarskolan och Hyresgästföreningen. Med Innovationsveckan vill vi hitta nya digitala lösningar. Lösningar som förenklar för arbetsgivare och arbetssökande att komma i kontakt med varandra och förstå varandra.

Innovationsveckan hålls i Göteborg och Halmstad 5-9 oktober 2017.

Program och anmälan  till 5-9 oktober.

Innovationsveckan innehåller både föreläsningar, workshops och ett hackathon som hålls helgen den 7 och 8 oktober. Ett hackathon är ett evenemang, vanligen under 24 timmar, där programmerare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod. Målet är att hitta nya och innovativa digitala lösningar som förenklar för arbetsgivare och arbetssökande att komma i kontakt med varandra och förstå varandra ännu bättre. Det är programmerare från näringslivet  och studenter från Universiteten  i Göteborg och Högskolan i Halmstad som kommer att programmera under helgen.

Allt som kommer fram genom Innovationsveckan är Open Source. Vem som vill jobbar vidare med lösningar och idéer!

Målgrupper för Innovationsveckan är företagare/arbetsgivare, samarbetspartners och arbetssökande som vill hjälpa till att hitta innovativa lösningar för att ytterligare förbättra och förenkla rekryteringsprocessen.

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad.

KOMMANDE EVENT

Senaste Tweets