Välj sida

Innovationsteam från olika myndigheter samarbetar i en 8 veckors pilot.

Innovationsteam från olika myndigheter samarbetar i en 8 veckors pilot.

Nu har vi startat vårt gemensamma arbete för att få fram en prototyp. Prototypen är spännande men det mest intressanta är att prova konceptet med att fyra myndigheter arbetar fysiskt tillsammans. Med fysiskt menas att vi sitter i samma lokaler, att vi arbetar i samma system och verktyg samt har dagliga stand-ups.

Det kan låta enkelt men det har visat sig att de fyra myndigheterna har olika säkerhetsbegränsningar i sina datorer. Att de fyra innovationsteamen jobbar olika samt har lite olika mandat. Det gör hela samarbetet mer spännande och lärorikt. Vi lär av varandra och hjälper varandra att lyckas. Vi ser att ett viktigt resultat från dessa 8 veckor kommer att vara den lista på olika hinder vi upplever då myndigheter skall samarbeta. Den listan är Vinnova intresserade av – då de vill främja fler samarbeten.

Denna vecka startade med två dagars workshop där vi la grunden för samarbetet, satte upp trello-tavlan och bokade in möten. Vi gjorde en del övningar samt lärde oss varandras namn, pratade GDPR och annat.

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets