Arbetsförmedlingens Innovationscenter

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad.

Innovationscentret leds av Olle Lundin som till sitt förfogande har ett tvärfunktionellt team på ca 8 medarbetare med bakgrund från såväl IT som andra verksamheter. Teamet är sammansatt av medarbetare som i grunden har system- och affärsutvecklingskunskap samt förmåga att entusiasmera genom att visa på möjligheterna med digitala tjänster.

Innovationscentret ska med fokus på arbetsmarknadens utmaningar:

  • tillvarata nya idéer på det digitala området genom att visualisera behov utifrån ett möjlighets- och hypotesdrivet arbetssätt.
  • tillhandahålla kontaktytor för extern forskning samt best practice inom innovationsområdet för digitala tjänster.
  • bemannas med ett tvärfunktionellt team från Arbetsförmedlingens IT-avdelning samt Avdelningen Digitala Tjänster

Fokus har hittills legat på att få fram digitala innovationer genom samarbeten och så kallade jobbhackathons som är innovationsevenemang där digitala möjligheter kan utforskas och visualiseras.

För 2017 ligger följande frågor i fokus för innovationsteamet:

  • Innovation för AF utvecklingsverksamhet: 5 ”minihack” mm.
  • Rehabilitering till arbete: PTS Innovationstävling, Innovation Pioneers mm.
  • Artificiell Intelligens.

Samarbeten

Här hittar du några av innovationsteamets samarbetspartners.

Innovationsidéer

Här presenteras några av de innovationsidéer som tagits fram.

Intervju med Olle Lundin som är ansvarig för Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter:

Olle Lundin

Hej Olle, vad menar du med innovation? Ordet innnovation betyder säkert olika för olika personer. För mig  är det viktigast att Arbetsförmedlingen verkligen vågar pröva sig fram och snabbt testa idéer. Idéer som utgår från vårt uppdrag inom arbetsmarknaden där vi genom digital teknik snabbt kan visa på nya lösningar. I vår strävan att bli innovativa måste vi våga prova oss fram och lära. Ett lärande som också innebär att vi vågar misslyckas.

Varför är det viktigt att vi jobbar med innovation? Merparten av våra kollegor levererar dagligen nytta till våra kunder samtidigt som vi uppfyller vår myndighetsuppgift. Just nu genomför Arbetsförmedlingen en förnyelseresa som innebär att vi kommer att leverera våra tjänster på ett annorlunda sätt – med nya metoder och i nya kanaler. Att utveckla och kvalitetssäkra nya tjänster innebär att vårt utvecklingsarbete går på högvarv för att komma ut med produkter som vi redan idag vet att vi saknar. Exempel på detta är t.ex. tidsbokad inskrivning, bättre handlingsplaner, nytt bedömningstöd samt e-tjänster där kunderna kan göra en del av aktiviteterna själva.

Det här är tjänster vi vet att kunderna (och vi!) saknar idag. Men parallellt med att vi utvecklar dessa tjänster måste vi också fråga oss vad kunderna kommer att efterfråga imorgon. Vilka framtida, idag outtalade, krav kommer vi att mötas av imorgon? Ingen av oss har svaret på det men inom Arbetsförmedlingens nya digitala Innovationscenter kommer vi att presentera  hypoteser som vi snabbt kan testa hos våra kunder och medarbetare.

Hur kommer det digitala innovationscentret att fungera? Som jag sa så har Innovationscenter fokus på framtida behov och utgår därför utifrån de digitala möjligheterna för att utveckla arbetsmarknaden. Innovationscenter testar därför olika hypoteser med digitala lösningar gentemot kund. Vi kompletterar därmed Växthus-arbetet som utvecklar våra nuvarande och kommande erbjudande och tjänster.

Innovationscenter består av ett tvärfunktionellt team vars kompetenser kompletterar varandra.  Teamet består av medarbetare från avdelningarna Digitala Tjänster samt IT-avdelningen som under ett år arbetar på Innovationscenter.

Innovationscenter arbetar framförallt med regionala innovationsveckor eller jobbhackathons. Under dessa innovationsveckor genomförs workshops med regionala arbetsförmedlingar, företagare, kommuner, landsting, forskare och andra  lokala arbetsmarknadsaktörer. Syftet är att få fram tankar och behov och samtidigt presentera och utvärdera den digitala teknikens möjligheter.

På denna webbplats samt på Arbetsförmedlingens blogg Utvecklingsbloggen kommer det att finnas aktuell information om pågående innovationsaktiviteter.

Instagram

Digitalt Innovationscenter

Kontakt

Vill du komma i kontakt med innovationsteamet kan du maila till innovationscenter@arbetsformedlingen.se
arbetsformedlingen-logotyp

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets