Select Page

Funkissimulatorn

Funkissimulatorn

Ett tips: http://www.mfd.se/funkissimulatorn Sprid gärna!
I dag måndag har MFD (Myndigheten för delaktighet) publicerat två nya filmer på webben om hur en elev med aspergers, adhd eller andra kognitiva svårigheter kan uppleva en lektion i skolan, och bussresan dit. Vi har också gått ut med ett pressmeddelande om den så kallade Funkissimulatorn. För att tittaren ska kunna jämföra med hur en elev utan funktionsnedsättning upplever samma skolsituation finns även en film som visar den upplevelsen. Filmerna är gjorda för att kunna titta på med virtual reality-glasögon med 360 graders navigering.

Under våren 2018 kommer MFD att ta fram fler filmer som visar olika situationer i vardagen, exempelvis på en arbetsplats och i hemmiljö. Ambitionen är att göra fler medvetna om hur personer med kognitiv funktionsnedsättning upplever vardagssituationer, och på så sätt skapa förutsättningar för ett bättre bemötande och ökad tillgänglighet

Logotyp för Myndigheten för delaktighet

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets