Välj sida

Fin artikel om Hackathons – Av Anders Frick

Fin artikel om Hackathons – Av Anders Frick

Hackatonsnack på House of Hack i Almedalen 2017
Hackar för ett bättre samhälle

Av Anders Frick den 12 juli, 2017
Kan hackatons vara rätt sätt att möta aktuella samhällsutmaningar? Svar: Ja. I alla fall om man får tro paneldebattörerna på ett seminarium i Almedalen nyligen. Den gemensamma nämnaren var att det är bättre att lösa problem tillsammans med, istället för åt, de som söker lösningar.

Ett hackaton består, enkelt förklarat, av personer som samlas på ett gemensamt ställe för att skriva programkod. Ofta finns det ett särskilt tema eller utmaningar som ska lösas under hackatonet. Hack for Sweden är Sveriges största myndighetshackaton med fokus på öppna data, men det finns många fler. Frågan är dock hur effektiva hackatons är för att möta samhällsutmaningar.

Science Park Gotland, Ingenjörer utan gränser, Futurion och Arbetsförmedlingen bjöd under Almedalsveckan i Visby in till debatt på House of Hack och hade samlat ihop en panel som bestod av:

Elin Bäcklund, Årets IT-tjej 2016, Openhack
Karin Nygårds, Lärare/debattör/entreprenör, Teacherhack, Geek Girls
Susanne Fuglsang, Hackathon-producent, Promag
Per Lagerström, Kommunikationsansvarig, Futurion
Jonas Södergren, Citizen Developer, Arbetsförmedlingen
Madeleine Serenhov, Projektledare, Openhack
Johan Linåker, Forskare, Open Source, Lunds Universitet
Marcin de Kaminski, Policy Specialist, ICT, SIDA
Silvia Ernhagen, Kommunikationschef, Bris
Panelen var rörande överens om att man måste utveckla lösningar tillsammans med – inte för – användarna.

– Det är inte alltid så enkelt att jobba med internet i biståndet. Vi försöker att arbeta så nära målgruppen som möjligt för att överbrygga den klyfta som finns mellan utvecklare och slutanvändare. Klyftan måste överbryggas för att lösningarna ska bli till gagn för alla, säger Marcin de Kaminski, som är tematiskt ansvarig för Sida:s arbete med teknik och mänskliga rättigheter.

Karin Nygårds, som genomfört Teacherhack och bland annat arbetar som utvecklingslärare i Stockholms stad, får många propåer från utvecklare av mobilappar.

– Appar kan ju vara toppen, men problemet är att många vill göra appar FÖR skolan, istället för MED skolan, säger Karin Nygårds och fick medhåll av Madeleine Serenhov som är projektledare för Openhack.

Panelen var också överens om fördelarna med öppna data och öppen källkod.

– Det finns en del grejer som vi jobbar ett tag med, men sedan stannar det hela upp och av olika orsaker går vi inte vidare. Genom att använda och publicera öppen källkod och öppna data kan någon annan arbeta vidare med det som hittills skapats, säger Marcin de Kaminski.

Han lyfte även fram det faktum att data är viktigare än någonsin:

– Tillgången till data är en maktfaktor. Om man vill arbeta för en värld fri från fattigdom och fri från förtryck så blir datafrågan otroligt viktig. Öppna data och öppna lösningar är en förutsättning för att innovation och teknikutveckling ska kunna bli långsiktig och till gagn för så många som möjligt, säger Marcin de Kaminski.

Dela Twittra
Etiketter: Almedalen, Hack for Sweden, hackaton, Öppna data

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets