ArtHack 2020 Hur kan konst berika en arbetsmiljö?

ArtHack 2020 Hur kan konst berika en arbetsmiljö?

Hur kan konst berika en arbetsmiljö? Klicka här för att se filmen

Konsten i Arbetsförmedlingens lokaler är inlånad från Statens konstråd. På huvudkontoret i Solna finns en platsbyggd skulptur i entrén. Den är skapad av konstnären Michael Johansson som använt sig av möbler och kontorsmaterial som kasserades i samband med flytten till det nya kontoret sommaren 2019.

Arbetsförmedlingens Innovationscenter utforskar hur ny teknik kan göra konsten mer tillgänglig för medarbetare och besökare. Genom att använda skulpturen som utgångspunkt för en innovationsprocess inspireras vi att tänka i nya perspektiv. Vi hittar också möjligheter i tekniken som kan appliceras i andra sammanhang för myndighetens kunder och medarbetare.

Digitala konstupplevelser har fått en ordentligt skjuts under den rådande pandemin och frågan om vad som är en gemensam arbetsmiljö är brännande aktuell. För när en arbetsplats inte längre definieras av ett kontor med en faxmaskin, en hylla med pärmryggar och ett personligt skrivbord, är det då i de digitala och virtuella rummen vi kommer mötas och känna samhörighet?

#arbetsförmedlingen #innovationscenter #statenskonstråd #michaeljohansson #vipåaf #konstpåjobbet #offentligkonst #samtidskonst #skulptur #återvinning #arbetsmiljö #digitalarbetsmiljö

Se filmen:https://www.youtube.com/playlist?list=PLRd1_-nqbyAEHC9AOZZt3wNIneekTBsJx

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets