#AGVHackathon2018

#AGVHackathon2018

#AGVHackathon2018

Under 2018 sätter Arbetsgivarverket fokus på frågan om hur vi inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom workshoppar och till sist ett hackathon vill vi ta tillvara och bygga vidare på de erfarenheter som finns i staten och, inte minst, hitta nya lösningar på hinder som vi identifierar.

För att statliga myndigheter ska klara kompetensförsörjningen krävs, utöver genomtänkta rekryteringsstrategier, en bred syn på vad kompetens är samt en förståelse och verktyg kring hur man tar tillvara och inkluderar all kompetens.

Den stora potentialen med hackathon är att formatet främjar innovationer, nytänkande och “utanför-boxenlösningar”. Hackathon är också ett kraftfullt verktyg för marknadsföring och dessutom borgar den breda representationen av deltagare för såväl en bättre förankring som ett bättre slutresultat.

För vem?

Vi riktar oss till dig som jobbar med inkludering på arbetsplatsen och/eller är involverad i myndighetens rekryteringar. Vi tänker oss att du till exempel är chef, kommunikatör, expert eller jobbar verksamhetsnära med frågorna.

Filmen är framtagen av House of Hack som är ett samarbetar mellan Arbetsförmedlingen, Ingenjörer utan Gränser, Futurion (TCO´s tankesmedja) och Science Park Gotland.

OM OSS

Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter startade i mars 2016 med syftet att visualisera digitala möjligheter för morgondagens arbetsmarknad

Senaste Tweets